Máy cho ăn tự động này được thiết kế để mô phỏng việc cho ăn bằng tay. Bởi vì các vật liệu mềm như màng nhựa rất nhẹ nên không thuận tiện khi đưa chúng vào máy tạo hạt nhựa, rất phù hợp với loại màng và quy trình tạo hạt túi dệt.

Ưu điểm của máy cho ăn tự động

Máy này có ưu điểm là vận hành dễ dàng, tự ép, sản xuất an toàn, giảm cường độ lao động của công nhân. So với việc cho ăn thủ công, công suất có thể tăng thêm 20-30% với bộ nạp cưỡng bức này. Nó có thể được kết hợp với nhiều loại máy tạo hạt nhựa, dễ dàng cài đặt và tháo rời.

Sự cần thiết của việc sử dụng máy cho ăn cưỡng bức

Việc nhà sản xuất chuẩn bị máy cấp liệu tự động là rất cần thiết. Một mặt, như chúng ta đều biết, việc cho ăn nhân tạo không thể làm cho nó đồng đều và an toàn. Mặt khác, hiện nay người lao động không dễ tìm, lương lại cao,… Nếu có người cho ăn cưỡng bức thì chúng ta có thể giải quyết được vấn đề này. Đây là sự lựa chọn đầu tiên cho các nhà máy tạo hạt.

Các thông số của máy cho ăn tự động

Người mẫu600
bột2,2kw
Kích thước600*600*1200mm